Home page

"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” Marianne Williams
Waar en wanneer zijn we onze spontaniteit die we hadden als kind, kwijt geraakt . . . . ? Vaak al tijdens ons kind zijn, tijdens het ouder worden; onderweg op ons levenspad in interactie met onze omgeving. We worden allemaal continue beïnvloed door onze omgeving. Onze ouders, opvoeding, vrienden, klasgenoten, onze onderwijzers/leraren, relaties leef- en werkomgeving, allemaal drukken ze een stempel op ons leven. Dit leidt er toe dat we bepaalde programma’s ontwikkelen om met het leven om te gaan. Van die programma’s zijn we ons helemaal niet bewust. Ze werken in ons onderbewuste. Ze zorgen er ook voor dat we in een aantal situaties dingen doen die we bewust eigenlijk niet willen; keuzes maken, waar we later spijt van hebben. Met andere woorden: ze leiden ons af van onszelf; van wie we zijn; van wat we echt willen. Dit kan leiden tot frustraties, we slagen er niet in de dingen te doen die we 'bewust' willen doen: we saboteren onszelf . . . . De frustraties leiden tot stress en de stress kan op den duur leiden tot fysieke klachten.

Op deze site ga ik daar verder op in en zal ik uitleggen hoe je met behulp van methodes als

- NEShealth
- Power-Steering

- PSYCH-K
- Oculo-Motoric Regulation (OMR)

jij je bewust kunt worden van deze onbewuste programma's en ze kunt herprogrammeren. Dit zal ertoe leiden dat je terugkeert naar je authentieke zelf, in je kracht en bewust in het leven komt te staan.

Ik wil uitdrukkelijk benadrukken, dat het niet gaat om een behandeling of therapeutische 'ingreep'. Een sessie leidt altijd tot een stukje bewustwording en daarmee tot resultaat. Bewustwording op zich kan leiden tot een verbetering in het zelfherstellend vermogen.
Soms wordt dit niet zo ervaren. Iedereen interpreteert ook bewustwording op zijn eigen manier en is hier dan ook zelf voor verantwoordelijk.


Roel Kuijer

 

Verborgen Vallei
Praktijk voor Bewustwording en Groei


Intake formulier (Intake form): 


 


ATTENTIE: De methodes die op deze website beschreven staan, zijn op geen enkele manier een plaatsvervanger voor een consult bij een reguliere gezondheidsdeskundige. Ik zal nooit beweren dat één van deze methodes alléén een persoon kan genezen. Ik geloof in de samenwerking van de client, het zelfgenezend vermogen van de client en de combinatie van reguliere en holistische gezondheidsbehandelingen.36370 bezoekers (46575 hits) sinds 14-3-2011